taraceas, quadres, obres d'art

SANJULIAN CALVO, ALBERT,(1924-1989)

Natural de Sant Feliu de Guíxols (Girona). Fill de família de pescadors, més tard dedicats a l'indústria del suro. De molt jove intuí la seva vocació d'artista fent talles en fusta i més endavant a raó de treballar al Carrilet de St. Feliu com a forjador, amplià els seus coneixements en el tractament de materials com l' acer, el ferro o el plom amb els que realitzà infinitat d' estris (llampares, taules, soldats de plom, ...) que ompliren una primera etapa, si més no per a després poder culminar amb la paciència i experiència adquirida a la seva gran obra.

en el taller

Degut a les circumstancies de l'època es traslladà a Barcelona, a on l'any 1954 muntà un taller propi de reparació de bicicletes, al carrer Còrsega, en el qual va exercir la seva professió fins els últims dies sense per això deixar la gran vocació d'artista, omplint les estones lliures en la realització de maquetes, mobles i tota mena de treballs manuals, on invertia les poques hores d'oci.

Després d'un post-operatori, a meitat dels anys seixanta, comença com una distracció més la gran obra per la qual se' l coneix arreu, ja que les seves obres han traspassat les nostres fronteres en format de la marqueteria, boçellat o taracea. Amb una tècnica pròpia, embotint la fusta, amb més de vint classes diferents d'espècies, a cinc milímetres de profunditat.

Va fer les primeres exposicions col·lectives a St. Feliu i al Tinell i les individuals arreu de la nostra geografia, principalment a la província de Girona, malgrat ser molt apreciat al Barcelonès i la seva zona d'influencia (veure exposicions). Obra cotitzada per la seva dificultat, harmonia i diversitat, sempre ha estat molt considerada pels amants de l'art, arribant a vendre gran quantitat de quadres, malgrat la petita etapa en que es va realitzar, considerant-se avui en dia d'un valor incalculable per ser única i irrepetible.

Albert Sanjulian al seu taller